Yerel Katılımı Destekleme Projesi

Özel Olimpiyatlar Türkiye tüm Türkiye’deki özel eğitim okullarının dolayısıyla özel sporcuların spor yaparak sosyal hayata aktif katılımları için 35 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız daha fazla bölgede daha fazla özel eğitim gereksinimi olan bireye ulaşmak. Bu nedenle tüm bölgelerde yerel olarak yapılacak çalışmaları desteklemek, özel sporcu sayısını artırmak ve paydaşlarımızı zenginleştirmek için Yerel Katılımı Destekleme Projesini hayata geçiriyoruz.

Projemizin temel amacı özel sporcularımızı, yeteneklerini en üst seviyede sergileyebilecekleri branşlarda düzenli antrenmanlar ile destekleyerek, sosyal etkinlikler ile faaliyetleri zenginleştirip diğer bireylerle kaynaşmalarını sağlamaktır. Bu şekilde sosyal hayatta bir ve beraber olma kavramını güçlendirmiş hatta  kalıcı arkadaşlık kurabilecekleri ilk platformu yaratmış olacağız.

Proje paydaşı olan kurumlarımız uyguladıkları spor branşları göre bölge oyunları, ulusal oyunları gibi yerel etkinliklerin yanı sıra Avrupa ve Dünya Yaz Oyunları gibi uluslararası etkinliklerde de yer alarak kurumlarını temsil etme fırsatı bulacaklar.

Uygulayıcı ve eğiticilerin gönüllülük esasına göre yer alacakları projede temel ilke, özel sporcuları çevrelerindeki dar sınırlardan çıkarıp sosyal ve sportif hayata dahil olmaları konusunda cesaretlendirmektir. Proje, eğitmenlerin ve proje liderlerinin desteği ile şekillendirilerek yaygınlaştırılacak, sürdürülebilir ve verimli hale getirilecek. Projedeki en büyük motivasyon kaynağımız özel sporcuların ‘sporcuşampiyon’ gibi yeni kimlikler kazanmaları için platformlar oluşturmaktır.

Projenin hedeflerini ve özelliklerini özetlememiz gerekirse;

 • Proje uygulayıcısı kurumlarımız Özel Olimpiyatlar Türkiye ailesinin en önemli üyelerinden biri olacaktır.
 • Özel Olimpiyatlar Türkiye’yi duyurmak, özel eğitim gereksinimi olan bireylere yönelik farkındalığı arttırmak, önyargıları ortadan kaldırmak için yapılan bütün girişimler ve saha faaliyetleri Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından desteklenecektir.
 • Özel Olimpiyatlar Türkiye uygulayıcı kurumların antrenman ve sosyal etkinliklerini gerçekleştirmesi için küçük miktarda da olsa bütçe ayırabilecektir.
 • Özel Olimpiyatlar Türkiye uygulayıcıların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gereken uygulama desteğini verecektir (İzinler, kaynak görüşmesi, materyal vb.). Gerek saha ziyaretleri gerek online görüşmeler ile projenin takibi sürekli olarak yapılacaktır.
 • Uygulayıcı kurumlar yerel ayni kaynak yaratma konusundaki faaliyetlerde Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından desteklenecektir.
 • Proje süresince sporcu listeleri branşlar bazında toplanmalı ve yapılan bütün antrenmanlar ile sosyal faaliyetler ayda bir kez Özel Olimpiyatlar Türkiye ofisine raporlanmalıdır. (Özel Olimpiyatlar Türkiye ekibi etkili raporlama konusunda uygulayıcılara destek verecektir.)
 • Uygulayıcı kurumlar Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin uyguladığı 8 olimpik spor branşlarında (Atletizm, masa tenisi, yüzme, bocce, karma futbol, karma voleybol, karma basketbol, florbol) düzenli antrenman ilkesine göre planlamalarını yapmalıdır.
 • Eğiticiler, sporcunun branşa yönelik becerisini geliştirmesini ana amaç olarak içselleştirilmelidir. Sporcunun performansına dayalı bir yaklaşımdan ziyade katılımına yönelik bir anlayışı hâkim olmalıdır.
 • Proje çalışmalarına aile üyeleri de dahil edilmeli, etkinliklerde aktif rol almaları sağlanmalıdır. Yaygınlaştırma ve bilinirliğin artması konusunda aile üyeleri elçi rolü üstlenebilirler. Eğiticilerimiz bu konuda özendirici ve yönlendirici olmalıdırlar.
 • Projede yer alan kurumlarımız Özel Olimpiyatlar Basketbol Haftası, Futbol Haftası gibi çeşitli önemli gün ve haftalarda yerel bazda etkinlikler düzenleyebilirler. Özel Olimpiyatlar Türkiye bu etkinlikler için tişört, top, madalya, pankart ve benzeri etkinlik malzemelerini sağlayacaktır.
 • En büyük iş birlikçilerimiz olan üniversiteler ile proje yürütücülerimiz de işbirliği yapabilirler. Uygulayıcı kurumlar üniversitelerden gönüllü desteği alabilir ve tesislerini kullanabilirler. Üniversiteler farkındalığı oluşturmak ve yaymak için önemli platformların başında gelmektedir.
 • Uygulayıcı kurumlar bulundukları bölgede belediye, spor il/ilçe müdürlükleri, spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli inisiyatifleri paydaş olarak projeye dahil edebilirler.
 • Proje kapsamında yer alan kurumlarımız Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin yaptığı tüm etkinliklere sürekli olarak uyguladıkları branşlara göre katılabileceklerdir.
 • Projeyi aktif ve düzenli yürüten kurumlarımız Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin diğer projelerine de (Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi, Birleştirme Projesi, Minik Sporcular Projesi vs.) paydaş olarak katılabileceklerdir.
 • Proje kapsamında yer alan kurumlarımız belirli kotalar doğrultusunda branş gelişim kamplarına davet edileceklerdir. 
Proje Asistanı: Yusuf Demirel - ydemirel@soturkiye.org.tr