Olağanüstü Genel Kurul Toplantı

Derneğimizin Olağanüstü  Genel Kurul Toplantısı 05 Ekim 2021 Salı günü Saat 11:00’de aşağıdaki belirtilen yazılı gündeme göre yapılacak, belirtilen gün çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 2. Toplantı ( Esas Toplantı ) 12 Ekim 2021 Salı günü aynı saatte yapılacaktır.

 

Adres: Meclis-i Mebusan Cad. No: 17 Vista Plaza  Salıpazarı, Beyoğlu / İstanbul

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

  1. Açılış ve Yoklama,

 

  1. Genel Kurul Başkanlık ve Divan Kurulu Üyelerinin Seçimi,

 

  1. Saygı Duruşu,

 

  1. Yeni Tüzük Hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu Üye Seçimin Yapılması

MADDE-18 YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, iki yıllık süre için Genel Kurulca seçilmiş 11 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

Madde 18 uyarıca Yönetim Kurulu asil üye sayısı 7’den 11’e çıkarılacaktır.

 

  1. Tüzük değişikliği yapılması

MADDE-13 GENEL KURUL

Dernek Genel Kurulu, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetimce uygun görülecek bir yerde (2) iki yılda bir en geç Mayıs ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Yukarıda belitilen maddede yer alan en geç ifadesi ilgili maddeden çıkartılacaktır.

 

  1. Dilek ve Temenniler,

 

  1. Kapanış.