Duyurular


Olağanüstü Genel Kurul Toplantı


Derneğimizin Olağanüstü  Genel Kurul Toplantısı 02 Şubat 2022 Çarşamba günü Saat 14:00’de aşağıdaki belirtilen yazılı gündeme göre yapılacak, belirtilen gün çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 2. Toplantı ( Esas Toplantı ) 09 Şubat 2022 günü aynı saatte yapılacaktır.

 

Adres: Meclisi Mebusan Cad. No : 17 Vista Plaza Beyoğlu / İstanbul

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.     Açılış ve Yoklama,

2.     Genel Kurul Başkanlık ve Divan Kurulu Üyelerinin Seçimi,

3.     Saygı Duruşu,

4.     Yeni Tüzük Hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu Üye Seçimin Yapılması

MADDE-18 YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, iki yıllık süre için Genel Kurulca seçilmiş 11 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

5.     Tüzük değişikliği yapılması

MADDE-13 GENEL KURUL

Dernek Genel Kurulu, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetimce uygun görülecek bir yerde (2) iki yılda bir en geç Mayıs ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yukarıda belitilen maddede yer alan en geç ifadesi ilgili maddeden çıkartılacaktır.

6.     Tüzüğümüzün 11. Maddesine dayanarak Dernek üyelik aidat miktarlarının ve tahsil edileceği zamanın belirlenmesinde Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

           MADDE-11 ÜYELİK AİDATI

Gerçek ve tüzel kişi üyeler üyeliğe kayıt sırasında aidat ödemeye başlar  ve üyelik             süresince ödeme devam eder. Yıllık aidat miktarları 2022 yılı dahil olmak üzere sonraki yıllar için bir önceki yılın enflasyon tüfe oranı kadar artırılıp Tüzel Kişi Üyeler için Yüz Lira katlarına Gerçek Üyeler için On Lira katlarına aşağıya yakınsa aşağıya doğru, yukarıya yakınsa yarıya doğru yuvarlanarak belirlenir. Derneğin diğer gelirleri Dernekler Kanunu ve bu tüzükte belirtilen kalemlerden oluşur. Genel Kurul, aidat miktarlarının ve üyelik aidatlarının tahsil edileceği zamanın belirlenmesinde Yönetim Kurulunu yetkilendirebilir.

7.     Dilek ve Temenniler,

8.     Kapanış.

 

Saygılarımızla,

TÖSSED Yönetim Kurulu

Çukurova Üniversitesi ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları Programı "Akbank Şehrin İyi Hali"

FAALİYETİN ADI : Çukurova Üniversitesi & Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları
"Akbank Şehrin İyi Hali" Etkinliği
FAALİYET YERİ : Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
FAALİYETİN TARİHİ : 18.10.2018
MÜSABAKA ALANLARI: Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu
TOPLANMA YERİ: Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu
FAALİYET BRANŞLARI : Atletizm – Yüzme - Masa Tenisi - Karma Basketbol04.10.2018

Saat Aktivite Yer
09:00-11:00 Üniversitede Toplanma ve Kayıt Ç.Ü Spor Tesisleri
11:00-11:30 Açılış Düzeni Alınması Lütfullah Aksungur S.S
11:30-12:00 Açılış Töreni Lütfullah Aksungur S.S
12:00-13:00 Gruplamalar ve Müsabakalar Ç.Ü Spor Tesisleri
13:00-14:00 Öğle Yemeği Ç.Ü Spor Tesisleri
14:00-17:30 Gruplamalar ve Müsabakalar Ç.Ü Spor Tesisleri

Uşak Belediyesi & Özel Olimpiyatlar Türkiye Şenliği Programı

FAALİYETİN ADI : Uşak Belediyesi & Özel Olimpiyatlar Türkiye Şenliği
FAALİYET YERİ : Atapark / Uşak
FAALİYETİN TARİHİ : 04.10.2018
MÜSABAKA ALANLARI: Atapak Spor ve Sosyal Alanları
TOPLANMA YERİ: Atapark Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi
FAALİYET BRANŞLARI : Atletizm – Bocce – Karma Basketbol – Sosyal Etkinlikler04.10.2018

Saat Aktivite Yer
09:00-10:30 Kurumların Karşılanması ve Kayıt Atapark Sağ. Yaşam Merkezi
10:30-11:00 Açılış Düzeni Alınması Atapark Sosyal Etkinlik Alanı
11:00-11:30 Açılış Töreni Atapark Sosyal Etkinlik Alanı
11:30-13:00 Gösteri Maçı, Spor Etkinlikleri ve Sosyal Etkinlikler Atapark Etkinlik Alanları
13:00-14:00 Öğle Yemeği Atapark
14:00-17:00 Spor Etkinlikleri ve Sosyal Etkinlikler Atapark Etkinlik Alanları

2018 Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi Ulusal Turnuvası Programı

FAALİYETİN ADI : Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi Ulusal Turnuvası
FAALİYET YERİ : Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Tesisleri
FAALİYETİN TARİHİ : 10-11-12-13 Nisan 2018
TEKNİK TOPLANTI TARİHİ, SAATİ ve YERİ: 10 Nisan 2018 / 20:30 / LYFA Tesisleri
MÜSABAKA ALANLARI: LYFA Tesisleri Futbol Sahaları
TOPLANMA VE KONAKLAMA YERİ: İzer Otel / Lüleburgaz - Kırklareli
FAALİYET BRANŞLARI : 7’ li Karma Futbol10 NİSAN 2018

Saat Aktivite Yer
10:00-16:00 Otelde Toplanma ve Kafilelerin Karşılanması İzer Otel
18:00 Kortej Yürüyüşü İstanbul Caddesi/Lüleburgaz
19:30 Akşam Yemeği İzer Otel
20:30 Teknik Toplantı İzer Otel Toplantı Salonu11 NİSAN 2018

Saat Aktivite Yer
07:00-08:30 Kahvaltı İzer Otel
08:30 LYFA Tesislerine Hareket ve Açılış Düzeni Alınması LYFA Tesisleri
11:00 - 12:00 Açılış Töreni ve Gösteri Maçı LYFA Tesisleri
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği LYFA Tesisleri
13:30 - 19:00 Müsabakalar (Gruplama) ve Sağlıklı Sporcu Taramaları LYFA Tesisleri
19:30 Akşam Yemeği İzer Otel12 NİSAN 2018

Saat Aktivite Yer
07:00-08:00 Kahvaltı İzer Otel
08:30 - 09:00 LYFA Tesislerine Hareket
09:30 - 13:00 Grup Müsabakaları ve Sağlıklı Sporcu Taramaları LYFA Tesisleri
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği LYFA Tesisleri
14:00 - 18:00 Grup Müsabakaları ve Sağlıklı Sporcu Taramaları LYFA Tesisleri
19:30 Akşam Yemeği İzer Otel
20:30 Sosyal Gece İzer Otel13 NİSAN 2018

Saat Aktivite Yer
07:00-08:00 Kahvaltı ve Otelden Çıkış İzer Otel
08:30 - 09:30 LYFA Tesislerine Hareket
09:30 - 12:30 Final Müsabakaları ve KApanış Töreni LYFA Tesisleri
13:00 Kafilelerin Otellerden Ayrılışı ve Havalimanına Transferi

2018 Kayseri Erciyes Üniversitesi & Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları Programı

FAALİYETİN ADI : Erciyes Üniversitesi & Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları
FAALİYET YERİ : Erciyes Üniversitesi BESYO
FAALİYETİN TARİHİ : 29 Mart 2018
TEKNİK TOPLANTI TARİHİ, SAATİ ve YERİ: 29 Mart 2018 / 13:30 / Konferans Salonu
AÇILIŞ TARİHİ, SAATİ VE YERİ: 29 Mart2018 / 14:00 / BESYO Spor Tesisleri
MÜSABAKA ALANLARI: EÜ BESYO Ahmet Bilge Spor Salonu
TOPLANMA YERİ: EÜ BESYO Ahmet Bilge Spor Salonu
FAALİYET BRANŞLARI : Atletizm – Bocce -- Karma Futbol1 MART 2018

Saat Aktivite Yer
09:00-12:00 Üniversitede Toplanma, Kayıt, “Sağlıklı Sporcu Taramaları” EÜ Ahmet bilge Spor Salonu
12:00-13:00 Öğle Yemeği Üniversite Yemekhanesi
13:00-13:30 Teknik Toplantı EÜ Besyo Konferans Salonu
13:30-14:00 Açılış Düzeninin Alınması’ Ahmet Bilge Spor Salonu
14:00-14:30 Açılış Ahmet Bilge Spor Salonu
14:30-17:30 Gruplamalar,Müsabakalar ve “Sağlıklı Sporcu Taramaları” Ahmet Bilge Spor Salonu

2018 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları Programı

FAALİYETİN ADI : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Özel Olimpiyat Bölge Oyunları
FAALİYET YERİ : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
FAALİYETİN TARİHİ : 1 Mart 2018
TEKNİK TOPLANTI TARİHİ, SAATİ ve YERİ: 1 Mart 2018 / 13:30 MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi
AÇILIŞ TARİHİ, SAATİ VE YERİ: 1 Mart 2018 / 14:30 MSKÜ Spor Tesisleri
MÜSABAKA ALANLARI: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Tesisleri
TOPLANMA YERİ: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Tesisleri
FAALİYET BRANŞLARI : Atletizm – Yüzme - Karma Basketbol – Karma Futbol1 MART 2018

Saat Aktivite Yer
09:00-12:00 Üniversitede Toplanma, Kayıt, “Sağlıklı Sporcu Taramaları” MSKÜ Spor Tesisleri
12:00-13:00 Öğle Yemeği MSKÜ Yemekhane
13:00-13:30 Teknik Toplantı MSKÜ Seminer Salonu
13:30-14:00 Açılış Düzeninin Alınması’ MSKÜ Spor Tesisleri
14:00-14:30 Açılış MSKÜ Spor Tesisleri
14:30-17:30 Gruplamalar,Müsabakalar ve “Sağlıklı Sporcu Taramaları” MSKÜ Spor Tesisleri

  1  2  3  4  Sonraki Sayfa  


Spor Branşlarımız


Takip Edin!